Donaties

De opbrengsten, die wij met uw spullen, uw aankopen en onze vrijwilligers realiseren gaan naar goede doelen.

In 2021 konden wij voor in totaal € 10.000,- aan goede doelen doneren.

Het betrof:

  • Zendings Diaconessen Huis, stille hulp
  • Diaconie PKN Amerongen
  • Diaconie PKN Overberg
  • Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug Doorn
  • Noodhulp Corona 
  • Vluchtelingenwerkgroep UHR
  • ZDH Project Rwanda
  • Stichting Bomen voor Leersum
  • Stichting Aroon
  • Sinterklaascomité Amerongen