Donaties 2023

De opbrengsten, die wij met uw spullen, uw aankopen en onze vrijwilligers realiseren gaan naar goede doelen.

Over 2023 konden wij voor € 22.450,- aan goede doelen doneren.

Het betrof:

 • Zendings Diaconessen Huis, stille hulp
 • Diaconie PKN Amerongen, stille hulp
 • Stichting Zerkwerk, herstel grafmonument Natewisch
 • Tabaksmuseum, jubileumgift
 • Stichting Bethanië activiteiten
 • Zorgcentrum De Ridderhof, aanschaf kweekkastje

 • Vrijwillige Jeugdbrandweer

 • Sponsorfietstocht Alp d’Huzes

 • Fam. Henning, activiteiten o.a. in Thailand

 • Dierenvoedselbank

 • Armoedefonds 
 • Vluchtelingenwerkgroep UHR
 • ZDH Project Rwanda, steun armste gezinnen
 • A Rocha, tbv Dorpsakker De Parel
 • Noodhulp Israel en Gaza
 • Noodhulp honger in Ethiopië
 • Noodhulp slachtoffers aardbeving Marokko en Afghanistan

Tijdens de uitreiking worden de bestemmingen toegelicht